Vegetables

EGYPTIAN POTATO KG

EGYPTIAN POTATO KG

KD 0.295
EGYPTIAN SWEET POTATO KG

EGYPTIAN SWEET POTATO KG

KD 0.595
LOCAL POTATO MEDIUM BOX - 4 Kg

LOCAL POTATO MEDIUM BOX - 4 Kg

KD 1.295
LOCAL TOMATO KG

LOCAL TOMATO KG

KD 0.595
LOCAL TOMATO WOODEN BOX - 6 KG

LOCAL TOMATO WOODEN BOX - 6 KG

KD 1.495
TUNISIAN CHERRY TOMATO PKT

TUNISIAN CHERRY TOMATO PKT

KD 0.695
AUSTRALIAN CARROT - 1KG

AUSTRALIAN CARROT - 1KG

KD 0.595
EGGPLANT KG

EGGPLANT KG

KD 0.595
GREEN CAPSICUM - 500 G

GREEN CAPSICUM - 500 G

KD 0.295
LOCAL EGGPLANT BOX

LOCAL EGGPLANT BOX

KD 1.195
LOCAL GREEN HOT CHILI BOX - 1 KG

LOCAL GREEN HOT CHILI BOX - 1 KG

KD 0.595
USA BABY CARROT PKT

USA BABY CARROT PKT

KD 0.695
AFRICAN LEMON - Kg

AFRICAN LEMON - Kg

KD 0.595
ICEBERG LETTUCE KG

ICEBERG LETTUCE KG

KD 1.495
JORDANIAN CAULIFLOWER KG

JORDANIAN CAULIFLOWER KG

KD 0.850
LOCAL ICEBERG LETTUCE BOX - 1.5Kg

LOCAL ICEBERG LETTUCE BOX - 1.5Kg

KD 0.995
LOCAL PUMPKIN KG

LOCAL PUMPKIN KG

KD 0.595
TURKISH LEMON - KG

TURKISH LEMON - KG

KD 0.595
TURKISH LEMON BOX

TURKISH LEMON BOX

KD 1.295
US ICEBRG LETTUCE KG

US ICEBRG LETTUCE KG

KD 1.875
WHITE ROUND CABBAGE KG

WHITE ROUND CABBAGE KG

KD 0.495
CHINESE GINGER - 1KG

CHINESE GINGER - 1KG

KD 0.995
HOLLAND MUSHROOM PKT

HOLLAND MUSHROOM PKT

KD 0.695
JORDANIAN CABBAGE - 1KG

JORDANIAN CABBAGE - 1KG

KD 0.495
LOCAL MUSHROOM PKT

LOCAL MUSHROOM PKT

KD 0.595
MUSHROOM BROWN PKT

MUSHROOM BROWN PKT

KD 0.995
-72% RED CABBAGE KG

RED CABBAGE KG

KD 0.195 KD 0.695
RED ONION - KG

RED ONION - KG

KD 0.225
USA BROCCOLI - 500 G

USA BROCCOLI - 500 G

KD 1.495
YELLOW ONION - 1 KG

YELLOW ONION - 1 KG

KD 0.495
HOLLAND RADISH SMALL BAG

HOLLAND RADISH SMALL BAG

KD 0.375
USA CELERY - 500 G

USA CELERY - 500 G

KD 0.995
KUWAIT SWEET CAPSICUM - BOX

KUWAIT SWEET CAPSICUM - BOX

KD 1.495
BEET SMALL BOX

BEET SMALL BOX

KD 0.650
LEMON SMALL BOX

LEMON SMALL BOX

KD 0.695
EGGPLANT SMALL BOX

EGGPLANT SMALL BOX

KD 0.650
CARROT SMALL BOX

CARROT SMALL BOX

KD 0.795
LOCAL CUCUMBER 1 KG

LOCAL CUCUMBER 1 KG

KD 0.495
BEET - 1 KG

BEET - 1 KG

KD 0.695
EGYPTIAN LEMON BAG

EGYPTIAN LEMON BAG

KD 0.550
RED ONION BAG

RED ONION BAG

KD 2.350
GARLIC BAG 500 G

GARLIC BAG 500 G

KD 0.495
EGYPTIAN SWEET POTATO CARTON

EGYPTIAN SWEET POTATO CARTON

KD 1.295
KSA CARROT BAG APROX. 3.5 KG

KSA CARROT BAG APROX. 3.5 KG

KD 1.195
SAUDI  CABBAGE  - 1 KG

SAUDI CABBAGE - 1 KG

KD 0.495
LOCAL CAPSICUM  MEDIUM FOAM BOX

LOCAL CAPSICUM MEDIUM FOAM BOX

KD 0.750
LOCAL CAULIFLOWER CARTON

LOCAL CAULIFLOWER CARTON

KD 0.695
LOCAL CABBAGE CARTON

LOCAL CABBAGE CARTON

KD 0.695
LOCAL LETTUCE FOAM BOX

LOCAL LETTUCE FOAM BOX

KD 0.650
LOCAL PUMPKIN CARTON

LOCAL PUMPKIN CARTON

KD 0.695
INDIAN SMALL EGGPLANT - 1KG

INDIAN SMALL EGGPLANT - 1KG

KD 1.295
EGYPTIAN POTATO BAG

EGYPTIAN POTATO BAG

KD 1.100
LEBANESS POTATO BAG

LEBANESS POTATO BAG

KD 1.250
LEBANESE WHITE ONION BAG

LEBANESE WHITE ONION BAG

KD 1.100