Vegetables

EGYPTIAN POTATO KG

EGYPTIAN POTATO KG

KD 0.295
EGYPTIAN SWEET POTATO KG

EGYPTIAN SWEET POTATO KG

KD 0.595
LOCAL POTATO MEDIUM BOX - 4 Kg

LOCAL POTATO MEDIUM BOX - 4 Kg

KD 1.395
LOCAL TOMATO KG

LOCAL TOMATO KG

KD 0.550
TUNISIAN CHERRY TOMATO CUP 250 G

TUNISIAN CHERRY TOMATO CUP 250 G

KD 0.795
TUNISIAN CHERRY TOMATO PKT

TUNISIAN CHERRY TOMATO PKT

KD 0.695
AUSTRALIAN CARROT - 1KG

AUSTRALIAN CARROT - 1KG

KD 0.595
EGGPLANT KG

EGGPLANT KG

KD 0.595
GREEN CAPSICUM - 500 G

GREEN CAPSICUM - 500 G

KD 0.295
JORDANIAN ZUCCHINI - 1KG

JORDANIAN ZUCCHINI - 1KG

KD 0.925
LOCAL EGGPLANT BOX

LOCAL EGGPLANT BOX

KD 0.850
LOCAL GREEN HOT CHILI BOX - 1 KG

LOCAL GREEN HOT CHILI BOX - 1 KG

KD 0.495
USA BABY CARROT PKT

USA BABY CARROT PKT

KD 0.695
AFRICAN LEMON - Kg

AFRICAN LEMON - Kg

KD 0.650
JORDANIAN CAULIFLOWER KG

JORDANIAN CAULIFLOWER KG

KD 0.850
LOCAL PUMPKIN KG

LOCAL PUMPKIN KG

KD 0.595
TURKISH LEMON BOX

TURKISH LEMON BOX

KD 1.295
US ICEBRG LETTUCE KG

US ICEBRG LETTUCE KG

KD 1.875
WHITE ROUND CABBAGE KG

WHITE ROUND CABBAGE KG

KD 0.495
CHINESE GINGER - 1KG

CHINESE GINGER - 1KG

KD 0.995
HOLLAND MUSHROOM PKT

HOLLAND MUSHROOM PKT

KD 0.695
JORDANIAN CABBAGE - 1KG

JORDANIAN CABBAGE - 1KG

KD 0.495
LOCAL MUSHROOM PKT

LOCAL MUSHROOM PKT

KD 0.595
MUSHROOM BROWN PKT

MUSHROOM BROWN PKT

KD 0.995
RED CABBAGE KG

RED CABBAGE KG

KD 0.695
RED ONION - KG

RED ONION - KG

KD 0.225
USA BROCCOLI - 500 G

USA BROCCOLI - 500 G

KD 1.495
YELLOW ONION - 1 KG

YELLOW ONION - 1 KG

KD 0.495
HOLLAND RADISH SMALL BAG

HOLLAND RADISH SMALL BAG

KD 0.375
USA CELERY - 500 G

USA CELERY - 500 G

KD 0.995
KUWAIT SWEET CAPSICUM - BOX

KUWAIT SWEET CAPSICUM - BOX

KD 1.595
BEET SMALL BOX

BEET SMALL BOX

KD 0.650
LEMON SMALL BOX

LEMON SMALL BOX

KD 0.695
EGGPLANT SMALL BOX

EGGPLANT SMALL BOX

KD 0.650
CARROT SMALL BOX

CARROT SMALL BOX

KD 0.695
LOCAL CUCUMBER 1 KG

LOCAL CUCUMBER 1 KG

KD 0.195
BEET - 1 KG

BEET - 1 KG

KD 0.695
LOCAL PUMPKIN FOAM BOX

LOCAL PUMPKIN FOAM BOX

KD 0.695
EGYPTIAN LEMON BAG

EGYPTIAN LEMON BAG

KD 0.550
RED ONION BAG

RED ONION BAG

KD 0.995
EGYPTIAN SWEET POTATO CARTON

EGYPTIAN SWEET POTATO CARTON

KD 1.695
SAUDI  CABBAGE  - 1 KG

SAUDI CABBAGE - 1 KG

KD 0.495
LOCAL ZUCCHINI - BOX

LOCAL ZUCCHINI - BOX

KD 0.695
LOCAL CAPSICUM  MEDIUM FOAM BOX

LOCAL CAPSICUM MEDIUM FOAM BOX

KD 0.750
LOCAL PUMPKIN CARTON

LOCAL PUMPKIN CARTON

KD 0.695
INDIAN SMALL EGGPLANT - 1KG

INDIAN SMALL EGGPLANT - 1KG

KD 1.295
EGYPTIAN POTATO BAG

EGYPTIAN POTATO BAG

KD 1.100
LEBANESS POTATO BAG

LEBANESS POTATO BAG

KD 1.250
JORDANIAN TOMATO WOOD

JORDANIAN TOMATO WOOD

KD 1.850